Styrelsen

Styrelsen 2023

 

Ordförande                 Johanna Martinsson      

Sekreterare                Mika Thomasdotter

Kassör                          Ulf Teghammar

Ledamot                      Anna Björk

Ledamot                     Andrine Allansdotter

Ledamot                    Claes-Göran Sjöö

Ledamot                    Sture Boström

Suppleant                 Morgan Ekberg

Suppleant                  Lars Holmgren

Valberedning           Anders Jonsson och Katarina Holmdahl

För att komma i kontakt med oss skriv gärna till uddevalla@naturskyddsforeningen.se

Hoppas vi hörs!