Styrelsen

Styrelsen 2022

 

Ordförande                  Katarina Holmdahl

Vice ordförande          Morgan Ekberg

Sekreterare

Kassör                          Ulf Teghammar

Ledamot                       Anna Björk

Ledamot                      

Suppleant                    

Valberedning

För att komma i kontakt med oss skriv gärna till uddevalla@naturskyddsforeningen.se

Hoppas vi hörs!