Om oss

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation och folkrörelse som verkar i Sverige. Vi arbetar med många olika natur- och miljöfrågor vilka bottnar i en värdegrund som kan sammanfattas i tre meningar:

  • Att rädda naturens liv
  • Att främja människors hälsa
  • Att verka för global solidaritet

Idag är vi fler än 226 000 medlemmar som tillsammans vill förändra världen till det bättre. Eftersom vi är så många medlemmar i föreningen lyssnar ofta makthavare och beslutsfattare på våra synpunkter och tar oss på allvar. Ju fler vi är, desto mer nytta kan vi göra för naturen och miljön.

Som folkrörelse står vi upp för öppenhet, solidaritet och alla människors lika värde. Alla som tycker att natur- och miljöfrågor är viktiga och som delar föreningens värdegrund är välkomna att bli medlemmar.

Naturskyddsföreningen finns över hela landet i lokala föreningar som kallas kretsar. Kretsarna är självständiga föreningar med egen och varierande verksamhet som t.ex. kurser, utflykter, debatter och andra aktiviteter. Varje krets tar självständigt beslut om sin egen verksamhet och väljer sin styrelse på ett årsmöte.

Uddevalla Naturskyddsförening är Uddevallas lokala krets. Om du vill vara med och engagera dig för klimatet, naturen och miljön i Uddevallaområdet är du varmt välkommen att höra av dig till oss.