Handla miljövänligt

Varför skall vi köpa ekologisk mat?

imagesFK7WW2PY

I konventionellt jordbruk så används både konstgödning och bekämpningsmedel. Detta medför en hel del negativa konsekvenser både för vår miljö och för produkterna.

Konstgödsel kräver stora mängder energi för att framställas. Enligt SLU(Sveriges lantbruksuniversitet) representerar produktion av kvävegödselmedel en av de största fossila energiinsatserna i svenskt lantbruk. Idag framställs kvävegödsel från naturgas, kol eller olja enligt Haber-Bosch metoden. Dessutom innehåller det kadmium. Ett ämne som ökar risken för benskörhet och njurskador. Man måste också bryta fosfor (P), som är en ändlig resurs och har blivit en bristvara, för att tillverka konstgödsel. Gruvbrytning innebär även stor negativ miljöpåverkan.

10452-nar-fosforn-sinar-blir-det-svalt[1]

Fosfor medföljer däremot naturligt i naturgödsel. En annan nackdel med konstgödsel är att inga mullämnen eller mikroorganismer tillförs jorden, så jorden blir mer eller mindre död med tiden.

besprutn[1]

Din mat besprutas för att ta död på skadedjur. Men kemikalierna stannar inte bara på odlingarna. De sprider sig nästan över allt. Förgiftar grundvatten och sjöar. Och en del finns kvar i maten du äter

Nu förtiden odlas ofta en enda gröda på enorma fält, med hjälp av gifter. Det tränger bort och dödar fåglar, blommor, bin och andra viktiga insekter.

skordetroska-pa-rad[1]

Läs mer på riksföreningens hemsida

Handla miljövänligt