Skogsgruppen

20150418 038

Vi har i sammarbete med Friluftsfrämjandet skapat en skogs och naturvårdsgruppgrupp.

Vi har under 2015 engagerat oss i planerna för Bulids skjutfält där det ev. kan bli naturreservat samt i Uddevalla kommuns vindbruksplan

Våra skrivelser och yttranden

Skrivelse Naturskyddsföreningen Bulid till Uddevalla kommun

Skrivelse Naturskyddsföreningen Bulid

Yttrande vindbruksplan UNF 20150430

Yttrande vindbruksplan UNF 20151020

Vill ni veta vad som händer eller delta på aktiviteter meddela detta till e-postadress  golofss@hotmail.com så hör vi av oss.