Väg 161

Vi har sedan oktober 2011 engagerat oss i detta ärende. Vi har bl.a. svarat på en förstudie, ett samråd, ett utökat samråd, deltagit på två möten som trafikverket anordnat samt haft debattartiklar och insändare i Bohusläningen. Vi har nu också överklagat vägplanen till regeringen.

Våra yttranden och artiklar